Euronormer for personbiler

Euronormerne sætter stadig skrappere krav til udledningen af en lang række stoffer.

Tallene viser udledningen fra den enkelte bil og ikke fra den samlede trafik.

De samlede euronormer kan ses på DieselNet

For personbiler er grænsen for, hvor mange partikler de må udlede, blevet markant lavere:

Euro-normer for partikler

Kravene for udledningen af kvælstofoxider (NOX ) er ligeledes blevet skærpet for både benzin- og dieselbiler.

Euro-normer for personbiler