Vurderinger af stoffer i udeluft

I 1998 blev der taget initiativ til Arbejdsgruppen om udendørs luftforurening, der skulle foretage vurderinger af de sundhedsmæssige aspekter i forbindelse med udendørs luftforurening, samt løbende at vurdere betydningen af EU-grænseværdier på området. Arbejdsgruppen er ophørt med at eksistere, men vurderingerne er stadig relevante.

I forbindelse med gruppens arbejde og som delresultat af gruppens diskussioner blev der udarbejdet kortfattede monografier, der sammenfatter gruppens holdning med hensyn til sundhedsmæssige aspekter vedrørende konkrete luftforureningskomponenter og spørgsmål knyttet hertil.

Vurdering af benzen i udeluft , august 2002

Vurdering af ozon i udeluft , april 2002. Opdatering af status, februar 2005 (tillæg til tidligere statusvurdering fra april 2002)

Vurdering af kviksølv i udeluft , april 2002

Vurdering af kulilte i udeluft , september 2001

Vurdering af nitrogendioxid i udeluft , august 2000

Vurdering af nikkel i udeluft , august 2000

Vurdering af partikler i udeluft , august 2003