Mange kilder til luftforureningen

Luftforureningen kommer fra mange forskellige kilder - fra de store kraftværker og industrivirksomheder til de enkelte biler og parcelhuse - og er et problem i mange europæiske byer. Derudover spiller også naturlige kilder så som vulkanudbrud en rolle.

Biludstødning

Fælles for køretøjer, skibe, kraftværker og brændeovne er, at de bruger brændstoffer til at skabe energi. Brændstofferne kan være fossile så som dieselolie, benzin eller kul, eller biobrændstoffer som træ og halm.

Forurening er en kompliceret proces

Luftforurening starter med en aktivitet, for eksempel forbrænding i et kraftværk eller i en bilmotor. Forbrændingen producerer energi men giver også et udslip af kemiske stoffer blandt andet svovl, kvælstofoxider og partikler, der i sig selv er skadelige for mennesker og for miljø. Andre stoffer reagerer kemisk med luften og hinanden og danner nye, skadelige stoffer.

Stofferne sætter sig på planters overflade, kommer ned i lungerne og forstyrrer iltbalancen i søer og åer. Det er her forureningen opstår.

Når man beskæftiger sig med luftforurening er det vigtigt at se på koncentrationen af stofferne. Hvor store mængder der findes af stofferne, og hvor længe de findes, spiller nemlig i stor rolle for, om det er skadeligt for mennesker og miljø.

Naturlige kilder

Ikke al forurening er menneskeskabt. Vulkaner, planter og dyr sender også masser af de skadelige stoffer ud i luften. Problemerne opstår, når der er for store koncentrationer af et stof på ét sted. Indholdet af stoffer i atmosfæren balancerer på en knivsæg, og balancen kan nemt forskubbes. 

Luften indendørs

Det er ikke kun luften udenfor, der bliver forurenet, også luften indenfor kan være skadelig. Det er kemiske stoffer der kommer ind udefra, fra møbler og maling, fra elektronik, fyring i brændeovne og fra stearinlys. Der er regler for kemien i møbler og elektronik, men du kan også selv gøre luften bedre indenfor.

Læs mere og få gode råd til et bedre indeklima

Grænseoverskridende udfordring

Vind, vejr og geografi bestemmer, hvor meget en udledning fra en skorsten eller motor udbredes. Luftforurening spreder sig med vinden over mange tusind kilometer.

I Danmark får vi blandt andet forurening fra industrien og trafikken i Tyskland og Storbritannien. I de svenske og norske skove mærker mennesker, dyr og planter konsekvenserne af fyringen i de danske kraftværker, fra trafikken og fyring i brændeovne m.m. Luftforureningen er et grænseoverskridende problem, der kræver fælles, internationale løsninger.

Derfor foregår en stor del af Miljøstyrelsens arbejde med luftforurening internationalt gennem lovgivning i EU og fælles aftaler i FN. Her går Danmark foran og stiller krav til de biler, vi importerer fra andre lande. De internationale regler begrænser også indholdet af svovl og bly i benzin og diesel.

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)s hjemmeside, kan du følge med i de nyeste målinger af luftkvaliteten i hele Europa. 

Her kan du se læse mere om lovgivningen på luftområdet.