FAQ Luft

Luftforurening af biler

Luftforureningen i Danmark er sammensat af en mængde stoffer og gasser, der primært kommer fra køretøjer, skibe, fritidsfartøjer brændeovne og -kedler, erhvervsvirksomheder og energiproduktion, samt de skadelige stoffer der bliver blæst ind over grænserne. Luftforureningen påvirker helbredet for mennesker og gør skade på naturen.

På denne side kan du finde ofte stillede spørgsmål, der direkte vedrører forurening i luften.