FAQ Luft

Luftforurening af biler

Luftforureningen i Danmark er sammensat af en mængde stoffer og gasser, der primært kommer fra køretøjer, skibe, fritidsfartøjer brændeovne og -kedler, erhvervsvirksomheder og energiproduktion, samt de skadelige stoffer der bliver blæst ind over grænserne. Luftforureningen påvirker helbredet for mennesker og gør skade på naturen.

På denne side kan du finde ofte stillede spørgsmål, der direkte vedrører forurening i luften.

Der er tale om et unikt specialkøretøj, der kun kører i miljøzonerne få dage om året, samt hvor prisen for at montere et filter er væsentligt højere end den gennemsnitlige filterpris. (den gennemsnitlige pris er ca. 60.000 kr. for tunge køretøjer og ca. 6.000-8.000 kr. for varebiler). For nogle køretøjer vil det være nødvendigt at montere et filter, der ligger over gennemsnitsprisen.