Workshop om fremme af eksporten af danske ren luftløsninger

Blå himmel

Parterne bag 'Luftvisionen' afholder en workshop torsdag den 21. februar for at belyse, hvordan vi fokuserer den danske eksportsats inden for ren luft teknologier og -løsninger og bedst spiller sammen med de eksisterende eksportordninger og den nye luftambassadør for at øge eksporten af renluftteknologi.

Udover Luftvisionens parter (Miljø- og Fødevareministeriet, Dansk Industri, DAPO, Danske Maritime, Danske Rederier og Dansk Miljøteknologi) deltager fra Udenrigsministeriet både teamleder Peter Mygind fra Eksportrådet og vækstrådgiver Mads Therkildsen fra Beijing.

Tre virksomheder vil præsentere deres konkrete eksportarbejde og erfaringer med de forskellige ordninger. Interesserede virksomheder er meget velkomne til at deltage i drøftelsen om flaskehalse og potentialer for øget eksport af renluftteknologier.

Tid: Torsdag den 21. februar kl. 9.30-14.00

Sted: Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Læs programmet for workshoppen

Tilmelding: Tilmeld dig/jer ved at sende en mail med navn, titel og organisation til Luftvisionens koordinator, Signe Sonne-Holm, på .