Dansk ambassadør for renere luft

Bedre bekæmpelse af luftforureningen fra vores nabolande og fremme af eksporten af danske ren luft løsninger er to indsatsområder, Miljøstyrelsens nye luftambassadør varetager.

Miljøstyrelsens luftambassadør, Carsten Møberg Larsen, arbejder for at virkeliggøre den luftvision, der blev lanceret i januar 2018. Visionen har det konkrete mål at fordoble eksporten af danske ren luft-løsninger inden år 2030. Luftvisionen, og dens handlingsplan, er et samarbejde mellem virksomheder, brancheorganisationer og Miljø- og Fødevareministeriet.

Danske erfaringer med luftforurening

Danmark har mange erfaringer med regulering af luftforurening, som vores nabolande kan lære af, og samtidigt har vi i Danmark udviklet mange teknologier og løsninger, der er relevante for nabolandene. Eksponering af vores erfaringer og løsninger skal derfor bidrage til at øge eksporten af ren luft-løsninger samt reducere den luftforurening, vi får fra udlandet.

Hvem er luftambassadøren?

Stillingsbeskrivelse for luftambassadøren

Læs artiklen om Ren luft-ambassadøren fra Dansk Miljøteknologis magasin

Luftvisionen

Danmark skal være fø­rende på verdensmarkedet i at udvikle og levere løsninger til indsatsen for renere luft. Til gavn for både miljø, sundhed, vækst og beskæftigelse.

Luftvisionen tager afsæt der, hvor Danmark allerede i dag udvikler og eksporterer ren luft-løsninger i verdensklasse.

Kontakt

Carsten Møberg Larsen

Få besøg af luftambassadøren. Dialog med danske virksomheder er vigtig for, hvordan deres løsninger kan eksponeres i vores nabolande.