Dansk ambassadør for renere luft

Bedre bekæmpelse af luftforureningen fra vores nabolande og fremme af eksporten af danske ren luft løsninger er to indsatsområder, Miljøstyrelsens nye luftambassadør varetager.

Miljøstyrelsens luftambassadør, Carsten Møberg Larsen, arbejder for at virkeliggøre den luftvision, der blev lanceret i januar 2018. Visionen har det konkrete mål at fordoble eksporten af danske ren luft-løsninger inden år 2030. Luftvisionen, og dens handlingsplan, er et samarbejde mellem virksomheder, brancheorganisationer og Miljø- og Fødevareministeriet.

Danske erfaringer med luftforurening

Danmark har mange erfaringer med regulering af luftforurening, som vores nabolande kan lære af, og samtidigt har vi i Danmark udviklet mange teknologier og løsninger, der er relevante for nabolandene. Eksponering af vores erfaringer og løsninger skal derfor bidrage til at øge eksporten af ren luft-løsninger samt reducere den luftforurening, vi får fra udlandet.

Hvem er luftambassadøren?

Stillingsbeskrivelse for luftambassadøren

Læs artiklen om Ren luft-ambassadøren fra Dansk Miljøteknologis magasin