Kontrol af de nye regler om ftalater i legetøj til børn i alderen 3-14 år

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i kemikalielovgivningen og alle kan indberette mulige lovovertrædelser til inspektionen.

Den 16. april 2007 trådte salgsforbuddet mod en række ftalater i legetøj til børn i alderen 3-14 år i kraft.
Området er højt prioriteret og derfor startede Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion allerede dagen efter salgsforbuddet en kontrolkampagne for at kontrollere om reglerne bliver overholdt.


522 legetøjsprodukter undersøgt

Kemikalieinspektionen besøgte i perioden 17-19. april 2007 17 forskellige butikker (legetøjskæder, supermarkeder og specialbutikker). Kemikalieinspektionen udtog almindeligt legetøj til børn i alderen 3-14 år for at få undersøgt, om det overholdt det nye forbud.  De gamle ftalatregler forbød ftalater i småbørnslegetøj (0-3 år) og småbørnsudstyr.

Under besøgene undersøgte Kemikalieinspektionen 522 legetøjsprodukter, herunder bolde, dukker, plasticdyr, sjippetove, oppusteligt badelegetøj, håndtag på legescooter og bildæk til legetøjsbiler.

Af de 522 produkter udtog Kemikalieinspektionen 59 produkter, der kunne mistænkes for at indeholde ftalater.

Få overtrædelser af de nye regler
Der er konstateret 8 overtrædelser af bekendtgørelsen. Det svarer til 1,5 % overtrædelser af de undersøgte produkter.

Importørerne/forhandlerne af syv af produkterne har trukket produkterne tilbage fra markedet på baggrund af analyseresultaterne.

Importøren af det sidste produkt har fået et salgsforbud. Kemikalieinspektionen vil sikre sig at salgsforbuddet overholdes.

Se billeder og navne på de 8 produkter

Det er Kemikalieinspektionens vurdering, at antallet af overtrædelser er lavt  - især set i lyset af, at reglerne er helt nye. De hidtidige ftalatregler omfattede kun legetøj (og småbørnsudstyr) til børn i alderen 0-3 år.

Ingen grund til bekymring, hvis du har nogle af de ulovlige produkter derhjemme
Hvis du har købt en af produkterne som indeholder ftatalater, så er der ingen grund til bekymring, idet det drejer sig om legetøj til større børn, hvor man ikke kan forventes at der suttes nævneværdig på det. Små børn bør dog ikke lege med legetøjet, særligt fordi de kan indeholde smådele, som kan sluges. Små børn kan sutte på større børns legetøj, men det vil normalt være i en begrænset periode, som ikke udgør en risiko for små børn.

Se mere om risikoen ved ftalater.

EU bliver nu orienteret
Kemikalieinspektionen vil informere de øvrige EU-lande om overtrædelserne via det fælleseuropæiske advarselssystem RAPEX.

Kemikalieinspektionen vil fortsat følge området, herunder vurdere behovet for den fremtidige kontrol på området.

Hvad siger reglerne
D. 16. januar 2007 trådte der nye regler i kraft på ftalatområdet.  Legetøj til børn op til 14 år må ikke indeholde di(2-ethylhexyl)ftalat) (DEHP), dibutylftalat (DBP) og butylbenzylftalat (BBP) i koncentrationer over 0,1 % udtrykt i masse af det blødgjorte materiale.

Hvis der er tale om legetøj, som børn vil kunne putte i munden, må det endvidere ikke indeholde diisononylftalat (DINP), diisodecylftalat (DIDP) og di-n-octylftalat (DNOP) i koncentrationer over 0,1 % udtrykt i masse af det blødgjorte materiale.

For øvrige ftalater i småbørnslegetøj og småbørnsartikler for børn i alderen 0-3 år gælder fortsat, at det maksimalt må indeholde 0,05 % ftalater.

Forbuddene omfatter såvel anvendelse som import og salg.

Salgsforbuddet blev af ministeren udsat til d. 16. april 2007.

Læs mere om reglerne:
Faktaark: Ftalater i legetøj