Ulovlig markedsføring af gasningsmidler

Miljøstyrelsen har konstateret at der bliver markedsført og vejledt om brug af ikke- godkendte produkter til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise på internettet. Derfor ønskes en målrettet indsats mod virksomheder som omgår reglerne på området og bevidst markedsfører og vejleder i ulovlig brug af ikke- godkendte midler, samt at få præciseret reglerne for godkendelse og markedsføring overfor forhandlerne, generelt mangler der viden om, hvornår et produkt er godkendelsespligtigt.

Det overordnede formål er at få øget fokus på, og lovliggørelse af ulovlig markedsføring og deraf ulovlig anvendelse af produkter til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise, samt at få nedbragt overtrædelserne.