Ulovlig markedsføring af algemidler

Når foråret banker på, og udelivet kalder, går mange husejer i krig med at bekæmpe grønne belægninger af alger på stakitter, terrasser og tage.

Men uden at vide det, er der flere husejere, der bekæmper algerne ulovligt, og måske endda skader miljøet og deres egen sundhed, fordi de anvender et middel, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen til at fjerne alger.

Det ønsker Kemikalieinspektionen at forebygge ved at informere byggemarkederne om reglerne for markedsføring af algemidler, så de undgår at sælge midler, som ikke er godkendt af Miljøstyrelsen.

Kemikalieinspektionen følger informationskampagnen op med stikprøvekontroller hos forhandlere.