Kontrol med skadedyrsbekæmperes opbevaring og markedsføring af biocidholdige produkter

Tidligere års kontroller samt indberetninger til Miljøstyrelsen tyder på, at nogle skadedyrsbekæmpere ikke altid bruger biocidholdige produkter i overensstemmelse med brugsanvisningen,samt at de ikke altid benytter godkendte produkter til bekæmpelsen. Forkert brug kan give anledning til forgiftning af mennesker og dyr.

Kontrollen viste yderligere, at nogle virksomheder ikke havde kendskab til reglerne om, at alle biocidholdige produkter til bekæmpelse af skadedyr skal være godkendte af Miljøstyrelsen.

 

Der vil blive kontrolleret om skadedyrsbekæmpere har en gyldig autorisation til at bekæmpe rotter, og om de har et giftcertifikat, hvis de bekæmper muldvarpe og mosegrise.

Herudover bliver det kontrolleret om de biocidholdige produkter bliver opbevaret forsvarligt, og at de er lovlige.

 

Kontrollen vil foregå i hele landet.