Kontrol med overholdelse af artikel 95 i Biocidforordningen

Formålet med kontrollen er at undersøge, om forhandlere af biocidholdige produkter kan dokumentere, at de anvendte biocidaktivstoffer er godkendt eller under vurdering i EU's vurderingsprogram og om forhandlerne kan dokumentere, at aktivstofferne enten kommer fra en leverandør på ECHA's liste over aktivstofleverandører, eller produktleverandøren selv er registreret, jf. artikel 95 i Biocidforordningen.

Projektet kører fra november 2016 til juli 2017.

Fra den 1. september 2015 må biocidholdige produkter ikke gøres tilgængelige på markedet, medmindre aktivstofleverandøren eller produktleverandøren er registreret på den liste som offentliggøres og ajourføres af det europæiske kemikalieagentur ECHA. Listen findes på ECHAs hjemmeside.

Registreringsforpligtelserne i Artikel 95 i Biocidforordningen, med frist for registrering den 1. september 2015 er en ny regel som ikke tidligere har været kontrolleret.

Planen er at udtage 20 produkter fra 20 forskellige leverandører over hele landet.

Der vælges produkter som fortrinsvis markedsføres som desinfektionsmidler (produkttype 2) og som er anmeldt til Arbejdstilsynets produktregister.