Kontrol for PAHér i forbrugerprodukter

I efteråret 2017 kontrollerer Kemikalieinspektionen PAHér i forbrugerprodukter af plast og gummi.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemfører i september-december 2017 en kontrol af PAHér i plastic- og gummiprodukter. Vi har i september udtaget en række prøver til kontrol.

Formålet med kontrollen er at undersøge, om varerne overholder forbuddet mod PAH´er i kemikalielovgivningen.

Vi har udtaget 2 eksemplarer af hver vare af hensyn til mængden af materiale der er nødvendig for analysen. Prøverne vil blive analyseret på et laboratorie.

Læs om reglerne for vores besøg og udtagning af prøver her http://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/om-kemikalieinspektionen/kemikalieinspektionen-paa-besoeg/

Kontrollen forventes at være færdig januar 2018.

 

Om PAHér

 

PAHér (polycyclic aromatic hydrocarbons) er anset for at være kræftfremkaldende. 

8 forskellige PAHér er derfor forbudte i koncentrationer over 0,5 % i gummi- og plasticdele af varer, hvis delene kommer i direkte enten langvarig eller gentagen kortvarig berøring med hud eller mundhule hos mennesker under normale eller med rimelighed forventelige anvendelsesbetingelser. (Grænsen er 0,1 % for legetøj).

Det kan f.eks. være håndtag på :

sportsudstyr, f.eks. cykler, golfkøller, ketsjere
husholdningsartikler, indkøbstasker og lignende på hjul, gangstativer
redskaber og værktøj til brug i hjemmet

og andre varer der kommer i kontakt med hud og/eller mundhule:

beklædningsgenstande, fodtøj, handsker, sportsudstyr
urremme, håndledsbånd, masker, svederemme.
Legetøj og småbørnsudstyr

Forbuddet finder ikke anvendelse på artikler markedsført første gang før
den 27. december 2015.