Kontrol af hårprodukter med HFC drivmidler

I første halvår af 2018 kontrolleres om reglerne om drivhusgasser i hårprodukter på sprayform overholdes.

Kontrollen vil foregå i butikker og webshops, der forhandler hårprodukter på sprayform. Op mod 300 produkter af forskellige mærker vil blive kontrolleret for indhold af ulovlige drivhusgasser.

Kontrollen vil have fokus på variationen af mærker på markedet og heraf kendskabet til de danske særregler.

Regler

De generelle regler om blandt andet salg og anvendelse af drivhusgasser findes i Forordning om fluorholdige drivhusgasser[1] - disse regler er gældende i hele EU. Danmark har derudover en national målsætning om, at den samlede udsendelse af drivhusgasser skal begrænses yderligere. For at nå disse målsætninger har Danmark særlige regler, som findes i bekendtgørelsen om visse industrielle drivhusgasser [2], som bl.a. forbyder anvendelse af HFC-gasser i sprayprodukter.

Hårprodukter indeholdende HFC’er er omfattet af bekendtgørelsens § 2 om visse industrielle drivhusgasser, hvorefter import, salg og anvendelse af produkter indeholdende hydrofluorcarboner (HFC’er) med globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 5 eller derover, perfluorcarboner (PFC’er) og svovlhexafluorid (SF6) er forbudt.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006.

[2] Bekendtgørelse nr. 525 af 21. maj 2017 om regulering af visse industrielle drivhusgasser.