Kontrol af give-away produkter

I 2018 kontrollerer Kemikalieinspektionen om give-away produkter overholder reglerne om indhold af regulerede kemiske stoffer.

Give-away produkter er noget som en virksomhed giver gratis væk, oftest til salgsfremmende formål.

Give-away produkter bruges som salgsfremmende materiale, når eksempelvis kendskabet til en virksomhed eller et produkt skal øges. Det kan være ved messer, åbent hus arrangementer, koncerter, events, festivaller eller sportsarrangementer. Give-away produkter bruges også i forbindelse med salg af blade og fastfood og kan ligeledes udleveres under eksempelvis flyrejser og hos læger, tandlæger og på hospitaler.

Der findes et væld af forskellige give-away produkter, men Kemikalieinspektionen har valgt at fokusere sin kontrol på elektriske og elektroniske produkter samt tekstiler.

Kemikalieinspektionen vil udtage op mod 20 produkter til kemisk analyse hos virksomheder, der forhandler eller benytter give-away produkter. Heraf vil cirka 10 af produkternes tekniske (kemiske) dokumentation blive kontrolleret.

Kontrolprojektet er et nordisk projekt, hvor der afslutningsvis udarbejdes en fælles rapport om kontrollen.