Ulovlig import af pesticider 2023

Skattestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Toldstyrelsen og Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion samarbejder i en Task Force under Miljøstyrelsens ledelse med henblik på vidensdeling og koordinering vedrørende kontrolindsatsen med ulovlig import af pesticider.

Det meste af kontrollen kan ikke planlægges, men foregår ved at agere på mulige overtrædelser, som observeres enten af Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Landbrugsstyrelsen eller Miljøstyrelsen i forbindelse med myndighedernes øvrige arbejde.

Projektet har været en vigtig del af pesticidstrategien 2017-2021 og fortsætter som en prioritet i den nye sprøjtemiddelstrategi 2022-2026.

Kemikalieinspektionen og Toldstyrelsen deltager igen i 2023 i ”Silver Axe (VIII)” ledet af EUROPOL, der har fokus på illegal handel med pesticider.

Derudover deltager Kemikalieinspektionen på grænsekontrol og kontrol på pakkepostcentre med henblik på at opretholde fokus på ulovlig import af pesticider til Danmark.