Rottebekæmpelse 2023

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion planlægger i 2023 en kampagne for kontrol af efterlevelse af reglerne for kemisk rottebekæmpelse. Kemiske rottemidler er en særlig klasse af biocider, da de sammenlignet med andre kemiske bekæmpelsesmidler er meget giftige. Af samme grund er de omfattet af et skærpet regelsæt i forhold til besiddelse samt anvendelse.

Kampagnen tager dels afsæt i indberetninger fra Toldstyrelsen, kommuner, borgere mm. vedrørene ulovlig import, besiddelse samt anvendelse af kemiske rottemidler. Rottebekæmpelseskampagnen vil desuden inkludere stikprøvekontrol af håndtering/opbevaring/anvendelse af kemiske rottemidler.

Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2023 omfatter ydermere analysekontrol af midler til kemisk bekæmpelse af rotter.

Kampagnen indgår som en del af Biocidindsats 2022-2025. Du kan læse mere om den politiske aftale her: Styr på biociderne