Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider 2023

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i kemikalielovgivningen samt de regler, der er knyttet til denne lovgivning. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemfører derfor hvert år stikprøvekontrol med aktivstoffer i pesticider for at sikre, at indholdet af aktivstoffer overholder deklarationen og den gældende godkendelse af produktet, samt at pesticider med en parallelgodkendelse, er identisk med det originale produkt.
Tidligere kontrolkampagner på dette område har vist, at pesticider ikke altid indeholder de deklarererede mængder eller den gældende godkendelse ift. indhold af aktivstoffer, samt at de ikke altid lever op til de beskrevne fysiske-kemiske egenskaber, såsom emulgering og skumdannelse. Dette kan påvirke pesticidets effektivitet og have en negativ påvirkning på menneskers sundhed eller på det danske miljø. Kampagnen har derfor interesse for både forbrugere og forhandlere af produkterne.
Miljøstyrelsen udvælger ca. 30 pesticider med indhold af forskellige aktivstoffer til kontrolanalyse. Produkterne udvælges ud fra, om der er nye aktivstoffer eller nye produkter, om der har været tilfælde med overtrædelser tidligere og ud fra en risikovurdering samt salgstal. De ca. 30 pesticider udtages hos forskellige forhandlere som del af forhandlerkontrollen.