Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2023

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i kemikalielovgivningen samt de regler, der er knyttet til denne lovgivning. Kemikalieinspektion gennemfører derfor hvert år stikprøvekontrol med aktivstoffer i biocidprodukter for at sikre, at indholdet af aktivstoffer i biocidprodukterne overholder deklarationen. Kemikalieinspektionens kontrolanalyser af biocider vil i 2023 have tre fokusområder. Fokusområderne vil være klorbaserede desinfektionsmidler, midler til kemisk bekæmpelse af mus og rotter, samt afskrækningsmidler mod myg. Formålet med den kemiske analysekontrol er at verificere, at produkternes indhold matcher deklarationerne. Endvidere har analysekontrollen til formål at sikre, at godkendte biocidprodukter overholder de krav, der er sat i godkendelsen for det enkelte produkt.