Kontrol af om reglerne for salg af giftige produkter til private overholdes

Kemikalieinspektionen gennemfører i 2023 en kampagne der sætter fokus på om reglerne for salg af giftige produkter overholdes. Vi har fokus på privates mulighed for køb af giftige stoffer og blandinger og salg af loddetin.

  • Giftsalg til private:
  • En kontrol af om der sælges gift til privat personer. Virksomheders salg af gift til private kræver en særlig tilladelse. Samtidigt skal man som privat person være i besiddelse af en rekvisition udstedt af politiet ved indkøb af gift.
  • Loddetin:
  • En kontrol af om der sælges loddetin med bly. Er det muligt for private at indkøbe loddetin med indhold af bly.

Kampagnen vil forløbe som en kombination af undersøgelse af de indberetninger, som Inspektionen har modtaget på området, samt fysiske tilsyn hos udvalgte virksomheder.

Kampagnen stemmer desuden overens med kemiindsats 2022-2025, hvor der er indgået aftale om at fastholde det høje beskyttelsesniveau for borgere og miljø samt at sørge for, at skadelige kemiske stoffer og produkter håndteres, så de ikke udgør en risiko.

Kampagnen forventes afsluttet ved udgangen af 2023, og en opsummering mv. vil blive tilføjet hertil.

Ved spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Kemikalieinspektionen på Obfuscated Email

 

Regler

BEK nr. 1565 af 19/12/2022. Bekendtgørelse om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v., om opbevaring og anmeldelse af tyveri af visse stoffer og blandinger og om forbud mod vildledende udsagn ved markedsføring af stoffer og blandinger.

 

LBK nr. 6 af 04/01/2023. Bekendtgørelse af lov om kemikalier.