Kontrol af kemikalier i gamingudstyr

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2022 kontrolleret gamingudstyr for problematiske kemikalier som tungmetaller, blødgører og flammehæmmere.

Inden for de sidste par årtier er gaming og e-sport blevet en mere og mere populær aktivitet blandt børn og unge. I dag er gamingudstyr nærmest blevet en obligatorisk artikel i ethvert hjem med børn, eller unge, hvor de dagligt kan bruge mange timer på at sidde og spille og være i kontakt med udstyr, der potentielt kan indeholde problematisk kemi.

Som en del af 'Kemiindsatsen 2022 - 2025', med fokus på kemikalieeksponering af børn og unge, gennemførte Kemikalieinspektionen en kontrolkampagne, hvor indholdet af en række regulerede kemikalier i gamingudstyr blev kontrolleret.

I forbindelse med kontrolkampagnen blev gamingudstyr analyseret for phthalater, tungmetaller, bromerede flammehæmmere, chlorparaffiner og PAH’er der er reguleret i henholdsvis RoHS-bekendtgørelsen, POP-forordningen, og REACH-forordningen.

Inspektionen har kontrolleret 30 produkter fordelt på følgende produktgrupper:

  • Skærm
  • Mus
  • Controller
  • Keyboard
  • Hørebøffer

På baggrund af analyseresultaterne blev der fundet overtrædelser i 5 produkter svarende til en overtrædelsesgrad på 16,7 %. Medregnes kun de produkter der er købt inden for EU, giver det dog kun en overtrædelsesgrad på 6,7%.

For to keyboards indkøbt på danske webshops blev der konstateret overtrædelser i en grad der førte til at Inspektionen har indskærpet et markedsførings- og salgsstop for produkterne. 

Der blev konstateret overtrædelser i et keyboard, en controller og en mus, indkøbt på en online markedsplads uden for EU. Der blev efterfølgende af Inspektionen fremsendt en anmodning til den pågældende markedsplads om stop af markedsføring på det europæiske marked, hvilket er blevet efterkommet.

Du er velkommen til at kontakte Inspektionen på Obfuscated Email, hvis du skulle have nogle spørgsmål til kampagnen

 

Regler

RoHS-bekendtgørelsens § 3, stk. 1, samt bekendtgørelsens bilag 2

POP-forordningens (nr. 2019/1021) artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, litra b)

REACH forordningens (nr. 1907/2006) bilag XVII, indgang 50