Kontrol af Gevinster til Børn – Er børnenes præmier faktisk en gevinst?

Kemikalieinspektionen har i 2023 igangsat en kontrol af eventuelle azofarvestoffer mv. i
farvede dele af bamser og tekstillegetøj til børn i øvrigt, som kan vindes i tombolaer,
forlystelsesparker og lignende.

Kontrolkampagnens formål er at afklare, hvorvidt bamser og tekstillegetøj, som ”udleveres” eller ”vindes” af børn, indeholder regulerede azofarvestoffer, POP-stoffer eller lignende. Reglerne er lavet for at begrænse brugen af stofferne, der har omfattende sundheds- og miljøskadelige egenskaber. Visse af azofarvestofferne kan danne kræftfremkaldende stoffer (arylaminer) eller er meget giftige for vandmiljøet, mens POP-stofferne er skadelige for miljøet, meget persistente og i nogle tilfælde også skadelige for mennekser.. Du kan læse mere om azofarvestofferne her: Faktaark: Azofarvestoffer Og mere om POP-stofferne her: POP-stoffer

Undersøgelsen vil blive foretaget i hele landet på baggrund af de forskellige tekstillegetøjsprodukter, som Kemikalieinspektionen finder i tombolaer, i forlystelsesparker, på kræmmermarkeder og lignende steder, hvor der kommer mange børn, og man kan ”vinde” produkterne eller på lignende vis få dem med sig hjem. På den måde håber Kemikalieinspektionen at bidrage til en større forbrugerbeskyttelse – og særligt at beskytte sårbare grupper som børn mod legetøj, som børnene kan blive meget glade for, og derfor være i hyppig kontakt med over en lang periode. Dette passer i øvrigt også ind den politiske aftale på området – Kemiindsatsen. Produkterne bliver udtaget ved fysisk kontrol i hele landet, og du har mulighed for at følge med, hvis Kemikalieinspektionen finder overtrædelser. Sager med overtrædelser vil nemlig blive offentliggjort på www.mst.dk/UlovligeProdukter løbende.

Kampagnen forventes afsluttet ved udgangen af 2023, og en opsummering mv. vil blive tilføjet hertil.

Ved spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Kemikalieinspektionen på Obfuscated Email