Klima-gas kampagne 2023 – kontrol med kølemidler og varmepumper.

Kemikalieinspektionen vil i 2023 igangsætte en kontrol med kølemidler samt varmepumper præ-påfyldt med kølemidler.

Kontrolkampagnens formål er at kontrollere, hvorvidt grossister, der markedsfører varmepumper præ-påfyldt med kølemidler, kun videresælger til autoriserede installatører/virksomheder.  Derudover er der også fokus på, om de markedsførte kølemidler sælges under kvote og i lovlige beholdere.

Tidligere kampagner Kemikalieinspektionen har foretaget, har belyst, at der er et særligt behov for at se nærmere på illegal handel med F-gasser, dvs. gasser uden for kvotesystemet. Der ses en stigende mængde af indberetninger, der drejer sig om ulovligt salg af kølemidler i ulovlige engangsbeholdere, men også i store lovlige beholdere. Kølemidlerne handles i høj grad på internettet, via dba.dk og Facebook, og er oftest ikke registreret under en tildelt EU kvote, hvorfor kølemidlerne er illegale.

Grundet energisituationen i 2022 ses der derudover stor stigende import af varmepumper præ-påfyldt med F-gasser. Importen har været støt stigende de sidste par år, men er steget voldsomt i 2022. Derfor er dette også et område med øget fokus. I 2022 kom der ligeledes den nye nationale 5 tons CO2 ækvivalent-regel, hvilket yderligere medfører, at der bør være et øget fokus på specielt varmepumper.

Kampagnen forventes afsluttet ved udgangen af 2023, og en opsummering mv. vil blive tilføjet hertil.

Regler

BEK nr. 1013 af 13/05/2021, Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser