Fokus på håndhævelse ved ulovlig anvendelse af sprøjtemidler hos professionelle brugere

I forbindelse med den politiske aftale om Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026, er der bl.a. fokus på håndhævelse over for professionelle brugere, der ikke overholder reglerne på bekæmpelsesmiddelområdet.

Kontrol med den professionelle brug af sprøjtemidler udføres af Landbrugsstyrelsen, mens Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion håndhæver ved overtrædelser. Kontrollen med anvendelse af sprøjtemidler hos erhvervsmæssige brugere omfatter ud over anvendelse af sprøjtemidler også regler om vask og påfyldning af sprøjter, kontrol af sprøjtejournaler, syn af sprøjter, autorisationsbekendtgørelsen samt regler om opbevaring og besiddelse af sprøjtemidler.

Landbrugsstyrelsens kontrol aftales med Miljøstyrelsen via en samarbejdsaftale. Formålet med kontrollen er at sikre optimal anvendelse og opbevaring af sprøjtemidler, og håndhævelse af overtrædelser skal sikre, at reglerne overholdes og dermed at sprøjtemiddelbelastningen reduceres.

Der er tale om fortsættelse af en kampagne fra 2022.