Ulovlig import af pesticider 2022

Skattestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Toldstyrelsen og Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion samarbejder i en Task Force under Miljøstyrelsens ledelse med henblik på vidensdeling og koordinering vedrørende kontrolindsatsen med ulovlig import af pesticider.

Det meste af kontrollen kan ikke planlægges, men foregår ved at agere på mulige overtrædelser, som observeres enten af Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Landbrugsstyrelsen eller Miljøstyrelsen i forbindelse med myndighedernes øvrige arbejde.

Projektet har været en vigtig del af pesticidstrategien 2017-2021 og fortsætter som en del af sprøjtemiddelstrategien 2022-2026.

Kemikalieinspektionen og Toldstyrelsen deltog i 2022 i ”Silver Axe (VII)” ledet af EUROPOL, der har fokus på import og handel med kopiprodukter af pesticider og illegal handel med pesticider generelt. I alt deltog 31 lande verden over, og der blev beslaglagt 1.150 ton illegale pesticider incl. kopiprodukter.

Kemikalieinspektionen modtog i 2022 73 indberetninger fra Toldstyrelsen om tilbageholdt udenlandsk pesticid ved grænsen.

Fra Skattestyrelsen modtog Kemikalieinspektionen tre indberetninger om mulig ulovlig import af udenlandsk pesticid. Disse indberetninger blev håndteret dels administrativt og dels ved gennemførsel af fysiske tilsynsbesøg.

Miljøstyrelsen, Toldstyrelsen og Skattestyrelsen gennemførte i marts og september 2022 grænsekontrol ved Rødby Havn, hvor der var fokus på ulovlig import af pesticider.