Kontrolkampagne på algemidler

I Kemikalieinspektionens algekampagne for 2022 indgik tre indsatser.

Den første indsats bestod af en række tilsynsbesøg hos supermarkeder, byggemarkeder og havecenter/planteskoler. Ved tilsynsbesøgene blev produkter til algebekæmpelse på butikkernes hylder gennemgået samt butikkens skiltning om disse produkter. Der blev i forbindelse med 11 tilsynsbesøg gennemgået 77 produkter og den tilhørende skiltning. På baggrund af de fysiske tilsyn gav Kemikalieinspektionen et påbud til BILTEMA DANMARK A/S om at stoppe markedsføring af et rengøringsmiddel til algebekæmpelse via skilte i butikken. 

Den anden indsats bestod af gennemgang af en række tilbudsaviser for landsdækkende kæder i forbindelse med påsken. Kemikalieinspektionen fandt ikke ulovligmarkedsføring af algemidler i forbindelse med denne indsats.

Den tredje indsats bestod af en gennemgang af e-handel. Hjemmesiderne blev gennemgået for muligt salg af ulovlige algemidler, samt markedsføring af produkter til algebekæmpelse på trods af at produkterne ikke er godkendt til formålet. Der blev  i forbindelse med denne indsats gennemgået 14 hjemmesider. På baggrund af gennemgangen af hjemmesiderne har Kemikalieinspektionen sendt indskærpelse vedrørende 35 produkter (indskærpelse om ophør af ulovlig markedsføring / standsning af salg af ulovlige produkter) og fremsendt påbud om opfølgende handling vedrørende 5 produkter. Som led i den tredje indsats har Kemikalieinspektionen anmeldt 3 virksomheder til politiet (gentagelse af overtrædelsen).

Kampagnen indgår som en del af Biocidindsats 2022-2025. Du kan læse mere om den politiske aftale her: Styr på biociderne

Nyhed den 6. marts 2023: Mange netbutikker sælger- eller reklamerer for ulovlige algemidler