Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider 2022

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i kemikalielovgivningen samt de regler, der er knyttet til denne lovgivning. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemfører derfor hvert år stikprøvekontrol med aktivstoffer i pesticider for at sikre, at indholdet af aktivstoffer overholder deklarationen og den gældende godkendelse af produktet, samt at pesticider med en parallelgodkendelse, er identisk med det originale produkt.
Tidligere kontrolkampagner på dette område har vist, at pesticider ikke altid indeholder de deklarererede mængder eller den gældende godkendelse ift. indhold af aktivstoffer, samt at de ikke altid lever op til de beskrevne fysiske-kemiske egenskaber, såsom emulgering og skumdannelse. Dette kan påvirke pesticidets effektivitet og have en negativ påvirkning på menneskers sundhed eller på det danske miljø. Kampagnen har derfor interesse for både forbrugere og forhandlere af produkterne.
Kontrollen af indholdet af aktivstoffer i pesticider og biocider udføres samtidig med forhandlerkampagnen.

Kontrol af indhold af aktivstoffer

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2022 fået analyseret 31 plantebeskyttelsesmidler, for indholdet af 25 forskellige aktivstoffer i forskellige kombinationer. Analyserne viste, at alle 31 produkter indeholdt de deklarerede aktivstoffer, og at det målte indhold af aktivstoffer var i overensstemmelse med det deklarerede indhold i alle produkter, idet resultaterne er inden for toleranceområdet.

Kontrol af fysiske-kemiske egenskaber 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har desuden i 2022 fået udført udvalgte fysisk-kemiske test på alle 31 produkter. Densitet blev målt på 24 produkter, udseende blev vurderet for 31 produkter, vedvarende skumdannelse blev bestemt for 29 produkter, emulsionsstabilitet blev vurderet for 8 produkter, suspensibilitet blev målt for 10 produkter og opløsningsstabilitet blev målt for på 1 produkt.

Tre produkter, som blev testet for fysisk-kemiske parametre, var ikke i overensstemmelse med produkternes fysisk-kemiske specifikationer. Uoverensstemmelsen blev fundet ift. vedvarende skumdannelse for tre produkterne. For to af produkterne var uoverensstemmelsen af underordnet betydning. 
Der er ved årets kampagnen fundet 3 overtrædelser på 3 forskellige produkter. Dette har resulteret i 1 indskærpelser.

Yderligere information se: Control of Pesticides 2022