Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2022

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i kemikalielovgivningen samt de regler, der er knyttet til denne lovgivning. Kemikalieinspektion gennemfører derfor hvert år stikprøvekontrol med aktivstoffer i biocidprodukter for at sikre, at indholdet af aktivstoffer i biocidprodukterne overholder deklarationen.

Kemikalieinspektionens kontrolanalyser af biocider vil i 2022 fokusere på midler til algebekæmpelse.

Formålet med den kemiske analysekontrol er at verificere, at produkternes indhold matcher deklarationerne. Endvidere har analysekontrollen til formål at sikre, at godkendte biocidprodukter overholder de krav, der er sat i godkendelsen for det enkelte produkt.

Hvis biocider ikke indeholder de deklarererede mængder af aktivstoffer i forhold til den gældende godkendelse, kan det påvirke biocidets effektivitet og have en negativ påvirkning på menneskers sundhed eller på det danske miljø. Kampagnen har derfor interesse for både forbrugere og forhandlere af produkterne.