Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2022

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i kemikalielovgivningen samt de regler, der er knyttet til denne lovgivning. Kemikalieinspektion gennemfører derfor hvert år stikprøvekontrol med aktivstoffer i biocidprodukter for at sikre, at indholdet af aktivstoffer i biocidprodukterne overholder deklarationen.
Kemikalieinspektionens kontrolanalyser af biocider var i 2022 fokuseret på midler til algebekæmpelse.
Formålet med den kemiske analysekontrol er at verificere, at produkternes indhold matcher deklarationerne. Endvidere har analysekontrollen til formål at sikre, at godkendte biocidprodukter overholder de krav, der er sat i godkendelsen for det enkelte produkt.
Hvis biocider ikke indeholder de deklarererede mængder af aktivstoffer i forhold til den gældende godkendelse, kan det påvirke biocidets effektivitet og have en negativ påvirkning på menneskers sundhed eller på det danske miljø. Kampagnen har derfor interesse for både forbrugere og forhandlere af produkterne.

Kampagnens resultater

Der blev i forbindelse med kampagnen udtaget 6 algemidler med 2 forskellige aktivstoffer til analyse. Analyserne viste, at 5 af produkterne var i fuld overensstemmelse med godkendelsen. For et af produkterne viste analysen, at produktet ikke indeholdte den deklarerede koncentration af aktivstoffet. 
På bagud af kampagnens analyseresultater har Kemikalieinspektionen sendt en indskærpelse.

Yderligere information se: Control of Biocides 2022