Kontrol med forhandlere af pesticider og biocidholdige produkter 2022

Kontrollen med forhandlere af pesticider indgår som en del af regeringens sprøjtemiddelstrategi 2022-2026, og der er ønske om at understøtte og styrke en forsat målrettet kontrol med overtrædelser på sprøjtemiddelområdet. Der føres løbende kontrol hos producenter, importører og forhandlere, der sælger pesticider.

Kontrolindsatsen er fokuseret på forhandlere, der sælger pesticider til erhvervsmæssig brug. Forhandlerne, der sælger de meget giftige bekæmpelsesmidler, får besøg hvert år. Kontrollen prioriteres derudover på områder, hvor der ud fra tidligere erfaringer er størst sandsynlighed for overtrædelser.

Kontrollen, der udføres af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, er med til at sikre, at det kun er godkendte og lovlige pesticider, der kan købes og sælges i Danmark.

Se resultatet fra forhandlerkampagnen 2021 her: Kontrol med forhandlere af pesticider og biocidholdige produkter 2021