Miljøstyrelsen vil i 2022 kontrollere brandslukningsskum for PFOS og PFOA

Kontrolindsatsen udføres af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion og vil fokusere på skum i håndildslukkere (brandslukkere). Cirka 10-15 forskellige håndildslukkere vil blive udtaget som stikprøver og analyseret for PFOS og derivater heraf, PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser. PFOS og PFOA er så kaldte POP-stoffer (persistente organiske miljøgifte). POP-stoffer er meget problematiske, fordi de er giftige, ophobes i dyr og mennesker, og nedbrydes meget langsomt. POP-stoffer mistænkes blandt andet for at have hormonforstyrrende effekter, medføre kræft, samt skader på immunforsvaret og nervesystemet hos mennesker. PFOS og PFOA reguleres i POP-forordningen.

Nyhed, den 28. september 2022: Skumslukkere fundet fri for ulovlig PFAS