F-gas kampagne 2022 - kontrol med kølemidler (F-gasser)

Kølemidlerne – HFC, PFC og SF6 – (flourholdige drivhusgasser, herefter betegnet F-gasser) er alle drivhusgasser og uønskede i miljøet. F-gasserne er problematiske i miljøet, fordi de bidrager til klimaforandringer. Der er begrænsninger på brugen af kølemidler, idet salget inden for EU sker via tildelte kvoter, jf. nyere regulering på området.

Under F-gas kampagnen i 2021 gjorde Kemikalieinspektionen sig en række erfaringer med f-gas området. Disse erfaringer har belyst, at der er et særligt behov for fortsat at se på illegal handel med f-gas. Miljøstyrelsen har desuden igennem længere tid modtaget flere forskellige typer af indberetninger på området, disse indberetninger vil i høj grad danne grundlag for en kommende kontrol. Ligeledes arbejdes der tæt sammen med tolden med henblik på at stoppe illegal handel med f-gasser og udstyr, der ved importen indeholder f-gas.

Kemikalieinspektionen gennemfører derfor igen i år en række kontroller med importører og distributører af f-gasser/kølemidler og udstyr med f-gasser/kølemidler. Ligeledes vil kølemontører også kontrolleres for de forpligtelser de har jf. f-gas forordningen.

Reglerne:

- F-gas forordningen (forordning EU 517/2014 af 16. april 2014)

- F-gas bekendtgørelsen (BEK nr. 1326 af 19/11/2018)