Kontrol af kølemidler, onlinesalg af udstyr indeholdende kølemidler samt overholdelse af autorisationskrav ved arbejde med kølemidler.

HFC-, PFC- samt SF6-gasser (også kaldet F-gasser) er alle kølemidler, der er uønskede i miljøet. De er problematiske i miljøet, fordi de bidrager til klimaforandringer. Brugen af kølemidlerne er begrænset, idet salget inden for EU foregår med kvoter.

I 2022 har Kemikalieinspektionen gennemført en række kontroller på F-gasområdet. Kontrollen er gennemført jævnfør reglerne i F-gasforordningen* samt F-gasbekendtgørelsen**.

Kontrollerne har fordelt sig på forskellige forhold, herunder:

  • Beslaglæggelse (11 kontroller)
  • Vejledning (10 kontroller)
  • Ingen overtrædelser (5 kontroller)
  • Indskærpelser (2 kontroller)
  • Anden afslutning (4 kontroller)

Der blev således gennemført 32 kontroller.

I 2022 beslaglagde Kemikalieinspektionen 12 engangsbeholdere med HFC-kølemidler. Dette er væsentligt mindre end 2021, hvor der blev beslaglagt 49 engangsbeholdere. Ydermere blev der beslaglagt en stor beholder 12 kg, da der manglede dokumentation for oprindelse.

Der blev givet 10 vejledninger til hjemmesider med onlinesalg. Vejledningerne præciserede regler for hvilke forhold der gør sig gældende ved køb af udstyr (særligt varmepumper) indeholdende HFC-gasser.

Derudover blev der givet en vejledning omkring indrapportering af forbrug F-gaskvoter i F-gasportalen.

Kemikalieinspektionen fandt ydermere 1 overtrædelse i forbindelse med oplysninger opgivet til EU-Kommissionen, der omhandlede overskridelse af tildelt kvote. Dette medførte en indskærpelse til virksomheden om at reglerne fremadrettet skal overholdes.

I 5 tilfælde fandt Kemikalieinspektionen ingen overtrædelse af det indberettede, hvor lovgivningen i alle tilfælde blev overholdt.

 

 

 

*  Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser

** Bekendtgørelse nr. 1013 af 13. maj 2021 om regulering af visse industrielle drivhusgasser