Desinfektionsmidler 2022

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2022 sammen med Toldstyrelsen stadig haft et stort fokus på import og markedsføring af biocidprodukter til hånd- og overfladedesinfektion. 

Import, markedsføring og anvendelse af desinfektionsmidler har siden covid-19 perioden startede i 2020, haft øget fokus hos Kemikalieinspektionen. I 2022 har Kemikalieinspektionen gennemført en kampagne om desinfektionsmidler, hvor der er blevet fulgt op på samtlige indberetninger fra privatpersoner og virksomheder, som i 2020 indberettede som mulige overtrædelser af biocidforordningens regler. Der er indhentet, gennemgået og vurderet dokumentation vedrørende markedsføring af mere end 50 produkter. Der er i 4 sager blevet håndhævet med indskærpelse og/eller påbud, 1 sag er afsluttet med frivillig lovliggørelse og 2 sager er overdraget til anden kompetent myndighed. 

Kampagnen er finansieret via midler afsat til markedsovervågningsforordningen, og kontrolindsatsen vil fortsætte i 2023.

På godkendelsesområdet for både biocidaktivstoffer og biocidprodukter er der sket en del i forhold til implementering af biocidforordningen og godkendelse af aktivstoffer. En del af de indberettede produkter er derfor omfattet af overgangsreglerne i biocidforordningens artikel 89 stk. 2 og 3, hvor produkterne afhængigt af produkttype, fortsat kan markedsføres lovligt, såfremt der er indsendt en ansøgning om produktgodkendelse, eller hvor der endnu ikke er krav om ansøgning, afhængig af status for biocidaktivstoffer og anvendelse.

Du kan læse mere om den politiske aftale her: Styr på biociderne 

Desuden kan der findes yderligere oplysninger vedrørende udstilling af lovlige biocider i overgangsperioden jævnfør Biocidfordordningen, art. 89, stk 2 og 3, se link :Udstilling af lovlige biocider i overgangsperioden jævnfør Biocidfordordningen, art. 89, stk 2 og 3