CBD i produkter

Kemikalieinspektionen vil i 2022 kontrollere produkter med indhold af CBD-olie. Kontrolkampagnen tager delvist afsæt i en række indberetninger, som Kemikalieinspektionen har modtaget over en længere periode. Det primære fokus vi vil være på kosmetiske produkter om hvorvidt reglerne i kosmetikforordningen bliver overholdt. Ved markedsføring af kosmetiske produkter gælder bl.a. følgende;

  • Produktet skal anmeldes i EU Kommissionens kosmetikdatabase, ”the cosmetic products notification portal” (CPNP), jf. artikel 16 i kosmetikforordningen
  • Produktet skal være mærket med bl.a. navn og adresse på den ansvarlige person, jf. artikel 19 i kosmetikforordningen
  • Der skal være udarbejdet en sikkerhedsrapport for produktet, jf. artikel 10 i kosmetikforordningen

Som udgangspunkt vil Kemikalieinspektionen kontrollere at ovenstående krav er opfyldt for produkter med CBD-olie, der markedsføres som kosmetik.

Regler

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter