CBD - i produkter

Kemikalieinspektionen har i 2022 kontrolleret CBD-holdige produkter markedsført som kosmetik.

Der har i denne kampagne været fokus på, hvorvidt de indberettede CBD-holdige produkter kunne kategoriseres som værende kosmetik. I vurderingen heraf har det primære fokus været på produkternes anprisning.

Et kosmetisk produkt er defineret på følgende måde i kosmetikforordningen:

Ethvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i kontakt med dele af det menneskelige legemes overflade (hud, hovedhår, og anden hårvækst, negle, læber, og ydre kønsorganer) eller med tænderne og mundens slimhinder, udelukkende eller hovedsageligt med henblik på at rense og parfumere dem, at ændre deres udseende, at beskytte dem, holde dem i god stand eller korrigere kropslugt””, jf. kosmetikforordningens artikel 2, stk.1, litra a).

På baggrund af denne definition har Kemikalieinspektionen lavet en vurdering af, hvorvidt de CBD-holdige produkter, som de indberettede virksomheder havde til salg på deres hjemmesider, kunne anses for at være kosmetik.

De virksomheder der solgte CBD-holdig kosmetik fik tilsendt en fyldestgørende vejledning omkring reglerne for kosmetiske produkter generelt, samt en præcisering af reglerne omkring CBD-olie som ingrediens i kosmetik.

Kemikalieinspektionen har i alt modtaget 46 indberetninger fordelt på 19 virksomheder og 1 privat person, hvoraf 14 af disse har fået tilsendt en vejledning. Indberetningerne på de resterende virksomheder er enten sendt videre til anden myndighed, eller fundet ikke relevante at undersøge yderligere.

Projektet afsluttes ved udgangen af 2022.

Regler

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter.