Ulovlig import af pesticider 2021

Kontrollen af ulovlig import af pesticider er den del af Pesticidstrategi 2017-2021. Skattestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Toldstyrelsen og Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion samarbejder i en Task Force under Miljøstyrelsens ledelse, med henblik på vidensdeling og koordinering vedrørende kontrolindsatsen med ulovlig import af pesticider. Det meste af kontrollen kan ikke planlægges, men foregår ved at agere på mulige overtrædelser, som observeres enten af Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Landbrugsstyrelsen eller Miljøstyrelsen i forbindelse med myndighedernes øvrige arbejde.