Ulovlig import af pesticider 2021

Skattestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Toldstyrelsen og Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion samarbejder i en Task Force under Miljøstyrelsens ledelse med henblik på vidensdeling og koordinering vedrørende kontrolindsatsen med ulovlig import af pesticider.
Det meste af kontrollen kan ikke planlægges, men foregår ved at agere på mulige overtrædelser, som observeres enten af Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Landbrugsstyrelsen eller Miljøstyrelsen i forbindelse med myndighedernes øvrige arbejde.
Projektet har været en vigtig del af pesticidstrategien 2017-2021.

Kemikalieinspektionen og Toldstyrelsen deltog i 2021 i ”Silver Axe (VI)” ledet af EUROPOL, der har fokus på import og handel med kopiprodukter af pesticider. I alt deltog 35 lande verden over, og der blev beslaglagt 1.203 ton illegale pesticider, hvoraf 182 ton forventes at være kopiprodukter. Der blev ikke beslaglagt kopiprodukter af pesticider i Danmark.

Kemikalieinspektionen modtog i 2021 121 indberetninger fra Toldstyrelsen om tilbageholdt udenlandsk pesticid ved grænsen.
Fra Skattestyrelsen modtog Kemikalieinspektionen fem indberetninger om mulig ulovlig import af udenlandsk pesticid. Disse indberetninger blev håndteret dels administrativt og dels ved gennemførsel af fysiske tilsynsbesøg.

Miljøstyrelsen, Toldstyrelsen og Skattestyrelsen gennemførte i september 2021 grænsekontrol ved Rødby Havn samt to pakkepostkontroller, hvor der var fokus på ulovlig import af pesticider.