Kortlægning og kontrol af produkter med nikkelfri belægning

Nikkel er en hyppig årsag til kontaktallergi blandt forbrugerne. En undersøgelse af befolkningen i fem EU-lande finder hyppigheder af nikkelallergi mellem 8 % og 18 %. Det er vurderet at 8-10 % af den danske befolkning har nikkelallergi. I Videncenter for Allergis nationale database over eksem-patienter undersøgt for kontaktallergi er der set hyppigheder af nikkelallergi mellem 12,8 % og 16 % i perioden 2001 – 2019. Hyppigheden er højere for kvinder end for mænd

Trods den nuværende regulering af nikkel er forekomsten af nikkelallergi fortsat høj. Miljøstyrelsen har derfor kontrolleret nikkelholdige produkter med nikkelfri belægning.

Kontrollen har været gennemført på ørestikkere, andre piercingsmykker og legetøj. De to første, da de er vurderet til at være hyppige årsager til udviklingen af allergi, legetøjet fordi det også kan have hyppig hudkontakt med særligt sårbare grupper i samfundet. Det er blevet kontrolleret, hvorvidt produkterne overholder REACH’s artikel 67, tilhørende bilag XVII, indgang 27, kolonne 2, stk. 1, litra a-c og stk. 2.

Der blev kontrolleret 63 produkter, der blev udvalgt på baggrund af viden opnået i den foranlæggende del af projektet med fokus på risikoen ved produktet samt hyppigheden for, hvor ofte produktet bruges. Produkterne blev udvalgt ud fra disse parametre, men med samtidigt fokus på at udtage fra hhv. danske virksomheder, virksomheder inden for EU samt virksomheder uden for EU, hvor produkterne er tilgængelige for de danske forbrugere.

Projektet har forløbet i 2021.

Projektet er en vigtig del af kemiindsatsen, fordi mange produkter, som potentielt kan indeholde og frigive nikkel, er blevet en del af forbrugernes hverdag. Det gælder både smykker og andre beklædningsgenstande, elektronik og legetøj.

Resultater

1 ud af 22 (5 %) legetøjsprodukter overholder ikke reglerne. Det gælder et produkt fra en virksomhed udenfor EU.

3 ud af 14 (21 %) kropspiercingsmykker overholder heller ikke reglerne, heraf er et produkt fra Danmark, et fra et andet EU-land, hvor sagen er overdraget til, samt et produkt fra en virksomhed udenfor EU.

4 ud af 27 (15%) øreringe/stikkere overholder heller ikke reglerne. Disse er alle fra danske forhandlere fordelt på tre forhandlere.

Hvis du vil læse mere om de danske sagers resultater, så kan du gøre det her: https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/produkter-som-overtraeder-kemikalielovgivningen/