Kortlægning og kontrol af produkter med nikkelfri belægning

Nikkel er en hyppig årsag til kontaktallergi blandt forbrugerne. En undersøgelse af befolkningen i fem EU-lande finder hyppigheder af nikkelallergi mellem 8 % og 18 %. Det er vurderet at 8-10 % af den danske befolkning har nikkelallergi. I Videncenter for Allergis nationale database over eksempatienter undersøgt for kontaktallergi er der set hyppigheder af nikkelallergi mellem 12,8 % og 16 % i perioden 2001 – 2019. Hyppigheden er højere for kvinder end for mænd.

Trods den nuværende regulering af nikkel er forekomsten af nikkelallergi fortsat høj. Miljøstyrelsens kemikalieinspektion har derfor fokus på at gennemføre en kontrol på området i 2021 igennem et projekt med titlen: Kortlægning og kontrol af nikkelholdige produkter med nikkelfri belægning. Det vil blive udført i samarbejde med Miljøstyrelsens Kemikalieenhed og en leverandør.

Projektet har til formål at kortlægge forskellige typer og brug af nikkelfrie belægninger på produkter, som ellers ville frigive nikkel over grænseværdien, og efterfølgende kontrollere produkter med nikkelfrie belægninger, for om de overholder REACH’s artikel 67, tilhørende bilag XVII, indgang 27, kolonne 2, stk. 1, litra a-c og stk. 2.

Der vil i kampagnen blive kontrolleret 40 forbrugerprodukter udvalgt på baggrund af viden opnået i kortlægningsdelen af projektet med fokus på risikoen ved produktet samt hyppigheden i, hvor ofte produktet bruges. Produkterne vil blive udvalgt ud fra disse parametre, men det vil samtidig blive forsøgt at udtage repræsentativt fra danske virksomheder, virksomheder inden for EU samt virksomheder uden for EU, hvor produkterne er tilgængelige for de danske forbrugere. Dette i et forsøg på at kortlægge om overtrædelsesgraden er geografisk betinget.

Projektet (også kaldet en kontrolkampagne) vil blive igangsat i marts 2021 og vil være afsluttet i udgangen af 2021.

Projektet er en vigtig del af kemiindsatsen, fordi mange produkter, som potentielt kan indeholde og frigive nikkel, er blevet en del af vores hverdag. Det gælder både smykker og andre beklædningsgenstande, men også mobiltelefoner, computere og lignende, som især børn og unge har hyppig og langvarig kontakt med. Projektet spiller også ind i kemiindsatsens mål og fokus på oplyste forbrugere, fair vilkår for virksomheder, fokus på de fem skadevirkninger samt et mål om øget forskning og vidensopbygning.

Regler

I projektet kontrolleres den europæiske kemikalieregulering; REACH. Den findes via følgende link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20210101, herunder artikel 67, stk. 1, bilag XVII, indgang 27, kolonne 2, alle stykker.