Kontrolkampagne på algeområdet

Kemikalieinspektionen har i 2021 fokus på algeområdet, med to hoved indsatsområder:

Det ene er markedsføring af åbenlyse ulovlige algebekæmpelsesprodukter. Produkterne er typisk ulovlige, fordi de ikke er godkendte jf. biocidreglerne.

Det andet er ulovlig markedsføring af lovlige rengøringsprodukter til algebekæmpelse. Markedsføring er typisk ulovlig, fordi rengøringsproduktet typisk ikke er godkendt som biocid jf. biocidreglerne.

Kampagnen er en opfølgning på en lignende kampene i 2018: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/maj/stikproevekontrol-byggemarkederne-har-fjernet-de-ulovlige-algemidler-fra-hylderne/

Kontrolobjekterne bliver indledningsvis de allerede modtagne indberetninger på området, pt. ca. 45 stk., men vil løbende blive suppleret med andre sager, der afdækkes under kampagnen.

Relevant regulering: