Kontrolkampagne på algeområdet

 • Kemikalieinspektionen har i 2021 haft fokus på algeområdet, med to hovedindsatsområder:

  Det ene er markedsføring af åbenlyse ulovlige algebekæmpelsesprodukter. Produkterne er typisk ulovlige, fordi de ikke er godkendte jf. biocidreglerne.

  Det andet er ulovlig markedsføring af lovlige rengøringsprodukter til algebekæmpelse. Markedsføring er typisk ulovlig, fordi rengøringsproduktet ikke er godkendt som biocid jf. biocidreglerne.

  Kampagnen er en opfølgning på en lignende kampene i 2018: Byggemarkederne har fjernet de ulovlige algemidler fra hylderne

  I kontrollen indgik ca. 45 allerede modtagne indberetninger på området, suppleret med andre sager indgået under kampagnen.

  Relevant regulering:

  Kemikalieloven: Kemikalieloven

  Biocidforordningen med senere ændringer:Biocidforordningen

  Bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler:Bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler

   

  Kampagnen omfattede kontrol af i alt 79 objekter/sager.

  Som led i kampagnen har Kemikalieinspektionen sendt 59 indskærpelser, samt udstedt 13 påbud og anmeldt 5 virksomheder til Politiet*.

  *) Der kan ikke gives aktindsigt i sager overdraget til politiet. Det er anklagemyndigheden, der afgør, om der kan rejses tiltale og hvilken sanktion, der skal nedlægges påstand om under straffesagen.

   

  Fakta om algemidler: Algemidler (og andre bekæmpelsesmidler) skal godkendes af Miljøstyrelsen for at måtte sælges og anvendes i Danmark. Miljøstyrelsen godkender kun produkter, hvor der er vist sikker anvendelse for miljø og sundhed. Du kan kende de godkendte produkter på, at de har et registreringsnummer på etiketten. Produkter uden sådan et nummer er ikke godkendt og altså ikke lovlige hverken at sælge eller anvende.

  Fakta om alger: Den grønne belægning, der kommer på havemøbler, terrasser, hustage og -gavle består af ”luftalger”. Hver alge består af kun en enkelt celle. Algerne har ikke rødder og trænger ikke ned i underlaget. Algerne får vand og næring fra luften. De trives bedst, hvor der er fugtigt, og derfor er forekomsten af de grønne belægninger størst i skyggen, fx på nordsiden af huset og efter lune og fugtige vintre.

   

  Tips om alger på fliser og terrasser

  Nyhed fra Miljøstyrelsen: Der bruges stadigvæk for mange ulovlige algebekæmpelsesmidler