Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider 2021

Beskrivelse af kampagnen

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i kemikalielovgivningen samt de regler, der er knyttet til denne lovgivning. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemfører derfor hvert år stikprøvekontrol med aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler for at sikre, at indholdet af aktivstoffer i pesticider overholder deklarationen og den gældende godkendelse af produktet, samt at plantebeskyttelsesmidler med en parallelgodkendelse, er identisk med det originale produkt.

Tidligere kontrolkampagner på dette område har vist, at plantebeskyttelsesmidler ikke altid indeholder de deklarererede mængder eller den gældende godkendelse ift. indhold af aktivstoffer, samt at de ikke altid lever op til de beskrevne fysiske-kemiske egenskaber, såsom emulgering og skumdannelse. Dette kan påvirke plantebeskyttelsesmidlets effektivitet og have en negativ påvirkning på menneskers sundhed eller på det danske miljø. Kampagnen har derfor interesse for både forbrugere og forhandlere af produkterne.

I et samarbejde mellem Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, Pesticider & Biocider og Teknologisk Institut udvælges ca. 30 plantebeskyttelsesmidler, indeholdende forskellige aktivstoffer, til kontrolanalyse. Disse udvælges ud fra, om der er nye aktivstoffer eller nye produkter, om der har været tilfælde med overtrædelser tidligere og ud fra en risikovurdering. De ca. 30 plantebeskyttelsesmidler udtages som del af forhandlerkontrollen hos forskellige forhandlere.

En styrket og målrettet indsats hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler, kan være med til at sikre, at den gældende lovgivning overholdes, og at der ikke forhandles ulovlige plantebeskyttelsesmidler i Danmark.