Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2021

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i kemikalielovgivningen samt de regler, der er knyttet til denne lovgivning. Kemikalieinspektion gennemfører derfor hvert år stikprøvekontrol med aktivstoffer i biocidprodukter for at sikre, at indholdet af aktivstoffer i biocidprodukterne overholder deklarationen. Kemikalieinspektionens kemiske analysekontrol vil i 2021 være delt i to.

Det første vil fokuser på hånddesinfektion produkter på det danske marked, hvilket er en fortsættelse af Inspektionens kontrolanalyse fokus fra 2020, mhp. at fjerne ulovlige og farlige desinfektionsprodukter fra det danske marked.

Det andet fokus er på analyser af godkendte biocidprodukter. I 2021 fokuseres på muse- og rottegift, samt insektmidler på det danske marked.
Formålet med den kemiske analysekontrol er, at verificerer at produkternes indhold matcher deklarationerne. Endvidere har analysekontrollen til formål at sikre, at godkende biocidprodukter overholder de krav der er sat i godkendelsen for det enkelte produkt.