Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2021

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i kemikalielovgivningen samt de regler, der er knyttet til denne lovgivning. Kemikalieinspektion gennemfører derfor hvert år stikprøvekontrol med aktivstoffer i biocidprodukter for at sikre, at indholdet af aktivstoffer i biocidprodukterne overholder deklarationen. 
Kemikalieinspektionens kemiske analysekontrol var i 2021 delt i to. Det ene fokus var på hånddesinfektionprodukter på det danske marked, hvilket var en fortsættelse af Inspektionens kontrolanalysefokus fra 2020, med henblik på at fjerne eventuelle ulovlige og farlige desinfektionsprodukter fra det danske marked. Det andet fokus var på analyser af godkendte biocidprodukter, hvor Inspektionen i 2021 udtog prøver af muse- og rottegift, samt insektmidler på det danske marked.

Kampagnens resultater

Det blev i forbindelse med kampagnen udtaget 3 midler til kemisk bekæmpelse af muse og rotter. Alle de analyserede muse- og rottegift var i overensstemmelse med godkendelserne. 
Der blev desuden udtaget 10 insektmidler til analyse med to forskelige aktivstoffer. 4 af de testede produkter indeholdt ikke den deklarere mængde af aktivstoffer. Kemikalieinspektionen har på baggrund af analyseresultaterne sendt indskærpelser i forhold til 3 af produkterne og en vejledning i forhold til det sidste produktet.

Yderligere information se: Control of Biocides 2021