Kontrol af PFAS - fluorstoffer i forbrugerprodukter

Miljøstyrelsen har i 2021 kontrolleret forskellige forbrugerprodukters indhold af perfluoralkyl- og polyfluoralkylstoffer (PFAS)

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2021 kontrolleret outdoor tøj og kemiske blandinger (smøreolier, voks og polish) for PFAS. PFAS er en meget stor gruppe af stoffer, der blandt andet anvendes i en lang række forbrugerprodukter for at gøre dem vand-, fedt- og smudsafvisende. Der findes mange forskellige PFAS, de mest velkendte er PFOS og PFOA. Nogle af dem ved vi kan være problematiske, fordi de er giftige, svært nedbrydelige og ophobes i miljøet, i mennesker og dyr.

I kampagnen er der analyseret for PFOA og PFOS, som er reguleret i POP-forordningen. Der blev kontrolleret 10 stk. kemiske blandinger og 15 stk. outdoor tøj.

Der er fundet et produkt, en skaljakke, med for højt indhold af PFOS puls et derivat af PFOS. Kemikalieinspektionen har indskærpet et salgsstop for produktet, samt varslet et påbud om at trække produktet tilbage fra markedet og forbrugerne.

Virksomheden trak produktet tilbage før fristen for eventuelle kommentarer til det varslede påbud udløb. Kemikalieinspektionen fandt derfor ikke grundlag for at udstede det varslede påbud. Der findes mere information om Kemikalieinspektionens håndhævelse på følgende side – Kemikalieinspektionen offentliggør overtrædelser af kemikalielovgivningen.

Kampagnen var en del af et fælles nordisk projekt, "NTG project on PFOS and PFOA". Der er udarbejdet en fælles rapport for projektet, med resultater fra alle nordiske lande. Rapporten kan læses her - Nordic enforcement project on PFOS and PFOA in chemical products and articles

Nyhed om resultatet af kampagnen.