Kontrol af kølemidler, import samt illegal handel og/eller installation

Kølemidlerne – HFC, PFC og SF6 – (flourholdige drivhusgasser, herefter betegnet F-gasser) er alle drivhusgasser og uønskede i miljøet. F-gasserne er problematiske i miljøet, fordi de bidrager til klimaforandringer. Der er begrænsninger på brugen af kølemidler, idet salget inden for EU sker via tildelte kvoter, jf. nyere regulering på området.

Under F-gas kampagnen i 2020 gjorde Kemikalieinspektionen sig en række erfaringer med f-gas området. Disse erfaringer har belyst, at der er et særligt behov for at se nærmere på illegal handel med f-gas. Miljøstyrelsen har desuden igennem længere tid modtaget flere forskellige typer af indberetninger på området. Men hvor indberetningerne tidligere i høj grad omhandlede arbejde udført af montører uden autorisationer, er der nu en stigende mængde af indberetninger, der drejer sig om ulovligt salg af kølemidler, manglende journalføring og lignende.

 

Kemikalieinspektionen gennemfører derfor en række kontroller i 2021 der retter sig imod F-gas området.