Kontrol af D4 og parabener i kosmetiske produkter

Kemikalieinspektionen vil i 2021 igangsætte en kontrol af D4, butylparaben og propylparaben i kosmetiske produkter. Kontrollen er en del af Miljøstyrelsens forbrugerprojekt ”Analyse og risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer”

Kampagner 2021

Forbrugerprojektets  formål er at underøge og vurdere børns og gravides samlede eksponering for udvalgte hormonforstyrrende stoffer fra en bred vifte af eksponeringskilder.

Som et kontrolelement i forbrugerprojektet analyseres en række kosmetiske produkter for de regulerede stoffer.

Der vil indgå ca. 40 danske kosmetikprodukter i kontrolelementet  af projektet.  Produkterne til kontrol  udtages i danske webshops. Produkterne forventes udtaget juni 2021 og vil blive analyseret for de regulerede stoffer D4, butylparaben og propylparaben .