Kontrol af D4 og parabener i kosmetiske produkter

Kemikalieinspektionen har i 2021 igangsat en kontrol af D4, butylparaben og propylparaben i kosmetiske produkter. Kontrollen er en del af Miljøstyrelsens forbrugerprojekt ”Analyse og risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer”

Forbrugerprojektets  formål er at underøge og vurdere børns og gravides samlede eksponering for udvalgte hormonforstyrrende stoffer fra en bred vifte af eksponeringskilder.

Som et kontrolelement i forbrugerprojektet analyseres en række kosmetiske produkter for de regulerede stoffer.

Der indgår ca. 40 danske kosmetikprodukter i kontrolelementet  af projektet.  Produkterne til kontrol  udtages i danske webshops. Produkterne blev udtaget juli  2021 og vil blive analyseret for de regulerede stoffer D4, butylparaben og propylparaben.

Projektet er primo 2022 endnu ikke afsluttet.