Forhandlerkontrol med pesticider og biocider 2021

Forhandlerkontrollen med pesticider indgår som en del af regeringens pesticidstrategi 2017-2021. Forhandlerkontrollen gennemføres løbende gennem året af Kemikalieinspektionen og omfatter kontrol hos producenter, importører og forhandlere af pesticider. Ved denne kontrol indgår også kontrol af biocider. Forhandlerkontrollen er med til at sikre, at det kun er godkendte og lovlige pesticider, der kan købes og sælges i Danmark.

Pesticidsalget til private udgør mindre end 1 pct. af det samlede forbrug. Derfor fokuseres kontrolindsatsen på forhandlere, der sælger pesticider til erhvervsmæssig brug, hvor Kemikalieinspektionen fører systematisk kontrol. Forhandlerne af de meget giftige bekæmpelsesmidler får besøg hvert år. Kontrollen prioriteres derudover på områder, hvor der ud fra tidligere erfaringer er størst sandsynlighed for overtrædelser og planlægges i øvrigt, så alle forhandlere får kontrol mindst hvert 5. år. Kontrollen af pesticidsalget til private gennemføres som stikprøvekontrol.