Fokus på væksthuse

Som en del af Pesticidstrategi 2017-2021 havde kontrollen i 2021 fokus på væksthuse.
Det er Landbrugsstyrelsen, der på vegne af Miljøstyrelsen gennemfører kontrollerne af væksthusgartnerierne. Erfaringen fra Landbrugsstyrelsens pesticidkontroller i væksthusgartnerier er, at der ses besiddelse af ikke-godkendte pesticider og opbevaring af midler i emballage uden etiket.

For at styrke kontrolindsatsen på væksthusområdet, har Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Skattestyrelsen og Odense Kommune i 2021 derfor koordineret kontrollen, da der er flere myndigheder, der inden for den enkelte myndigheds kompetenceområde, gennemfører kontrol hos et væksthusgartneri. Der blev i 2021 gennemført to koordinerede væksthuskontroller, hvor der bl.a. er udtaget prøver af sprøjtevæsker og planteprøver til analyse for eventuelle rester af pesticider.

De relevante kontrolmyndigheder vil herefter foretage den fornødne sagsbehandling.