Fokus på væksthuse

Som en del af Pesticidstrategi 2017-2021 vil kontrollen i 2021 have fokus på væksthuse. Det er Landbrugsstyrelsen, der på vegne af Miljøstyrelsen gennemfører kontrollerne af væksthusgartnerierne. Der blev ved kontrollen sidste år fundet flere overtrædelser på besiddelse af ikke-godkendte bekæmpelsesmidler og ulovlig anvendelse bekæmpelsesmidler.