Ulovlig import af pesticider

Skattestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Toldstyrelsen og Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion samarbejder i en Task Force under Miljøstyrelsens ledelse med henblik på vidensdeling og koordinering vedrørende kontrolindsatsen med ulovlig import af pesticider.

Det meste af kontrollen kan ikke planlægges, men foregår ved at agere på mulige overtrædelser, som observeres enten af Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Landbrugsstyrelsen eller Miljøstyrelsen i forbindelse med myndighedernes øvrige arbejde.

Projektet har været en vigtig del af sprøjtemiddelstrategien 2012-2016 og er også en del af pesticidstrategien 2017-2021.

Kemikalieinspektionen og Toldstyrelsen deltog i 2020 i ”Silver Axe (V)” ledet af EUROPOL, der har fokus på import og handle med kopiprodukter af pesticider. I alt deltog 32 lande verden over og der blev beslaglagt 1.346 ton illegale pesticider. Der blev ikke beslaglagt illegale pesticider i Danmark.

Kemikalieinspektionen modtog fra Toldstyrelsen 37 indberetninger om tilbageholdt udenlandsk pesticid ved grænsen.

Fra Skattestyrelsen modtog Kemikalieinspektionen tre indberetninger om mulig ulovlig import af udenlandsk pesticid. Disse indberetninger blev håndteret administrativt.

Kemikalieinspektionen deltog sammen med Toldstyrelsen og Skattestyrelsen i grænsekontrol ved Rødby Færgehavn og i Padborg i marts 2020. Der blev ikke konstateret ulovlig import af pesticid ved denne kontrol.