Kortlægning og kontrol af tandblegningsprodukter

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion og Kemikalieenhed har gennemført en kampagne om tandblegningsprodukter.

Kampagnen udsprang af en stikprøvekontrol Kemikalieinspektionen udførte i 2019, hvor 20 % af de udtagede produkter indeholdt ulovlige mængder hydrogenperoxid, samt at samtlige produkter overtrådte lovgivningen med hensyn til mærkning af produkterne.

Kampagne havde det formål; at opbygge viden om, samt kortlægge hvilke typer af kemiske tandblegningsmidler, der er til rådighed for de danske forbrugere, samt at undersøge indholdet af specifikke kemikalier i produkterne. I forbindelse hermed undersøgte Kemikalieinspektionen også den relevante sikkerheds- og produktinformation, samt mærkningen af produkterne, for at sikre, at de udvalgte produkter lever op til den relevante lovgivning. I den forbindelse udførtes også håndhævelse i de pågældende sager, hvor der var en overtrædelse.

Kampagen udførtes med konsulentbidrag til analyse af produkterne fra Teknologisk Institut med DHI som underleverandør til risikovurdering af produkterne.

Kemikalieinspektionen undersøgte i stor udstrækning, hvorvidt produkterne overholder udvalgte krav i den europæiske kosmetikforordning samt den danske kosmetikbekendtgørelse.

Der blev kontrolleret 32 produkter fra 16 webshops, hvoraf 25 blev sendt til kemisk analyse og risikovurdering. Produkterne blev udtaget i Danmark, andre EU-medlemslande såvel som resten af verden.

Der er fundet en overtrædelsesgrad på 69 % blandt produkterne, der omfatter eksempler på ulovligt tilsatte ingredienser, overskridelse af grænseværdier, ufyldestgørende dokumentation og/eller utilstrækkelig mærkning.

Der kan læses mere om reglerne for kosmetiske produkter, samt hvilke forpligtelser man har som importør/producent eller distributør her: https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/kosmetik/

 

Mange tandblegningsprodukter til hjemmebrug kan give skader i munden 

 

Ved yderligere information, kontakt venligst Kemikalieinspektionen på Obfuscated Email

Eller ansvarlig sagsbehandler Kenneth Ebert på Obfuscated Email