Kortlægning og kontrol af tandblegningsprodukter

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion og Kemikalieenhed laver en samlet kampagne om tandblegningsprodukter.

Kampagnen udspringer af en stikprøvekontrol Kemikalieinspektionen udførte i 2019, hvor 20 % af de udtagede produkter indeholdt ulovlige mængder hydrogenperoxid, men alle produkterne overtrådte lovgivningen med hensyn til mærkning af produkterne.

Dette års kampagne har til formål at kortlægge, hvilke typer af kemiske tandblegningsmidler, der er til rådighed for de danske forbrugere, samt at undersøge indholdet af specifikke kemikalier i produkterne.

Kemikalieinspektionen undersøger også den relevante sikkerheds- og produktinformation, samt mærkningen af produkterne, for at sikre, at de udvalgte produkter lever op til den relevante lovgivning.

Samarbejdet udføres med konsulentbidrag til analyse af produkterne fra Teknologisk Institut med DHI som underleverandør til risikovurdering af produkterne.

Kemikalieinspektionen undersøger i stor udstrækning, om produkterne lever op til den europæiske kosmetikforordning samt den danske kosmetikbekendtgørelse.

Kampagnen forventes afsluttet i første kvartal af 2021.

Produkterne vil blive udtaget fra e-handelsplatforme, og der vil blive set på cirka 25 produkter.