Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider

Beskrivelse af kampagnen

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med, at reglerne i kemikalielovgivningen samt de regler, der er knyttet til denne lovgivning overholdes. For at efterleve dette fører Kemikalieinspektionen derfor hvert år kontrol med aktivstoffer i bekæmpelsesmidler. Formålet er at kontrollere, om indholdet af aktivstoffer i pesticider og biocider overholder deklarationen, samt at de bekæmpelsesmidler, som har en parallelgodkendelse, er identisk med det originale produkt.

Tidligere kontrolkampagner har vist, at bekæmpelsesmidler ikke altid indeholder de deklarererede mængder af aktivstoffer og ikke altid lever op til de beskrevne fysiske-kemiske egenskaber, såsom emulgering og skumdannelse. Dette kan påvirke bekæmpelsesmidlets effektivitet, og kampagnen har derfor interesse for både forbrugere og forhandlere af produkterne.

I samarbejde med Teknologisk Institut udtages bekæmpelsesmidler, indeholdende forskellige aktivstoffer, til kontrolanalyse. Der udtages 31 pesticider som del af forhandlerkontrollen.

En styrket og målrettet indsats hos forhandlere af pesticider og biocider kan være med til at sikre overholdelse af den gældende lovgivning, og at der ikke forhandles ulovlige pesticider. Kontrollen af indholdet af aktivstoffer i pesticider og biocider udføres samtidig med forhandlerkampagnen. Udtagning af kontrolprøver gennemføres i perioden fra 1. marts og frem til juli 2020.

Kontrol af indhold af aktivstoffer viste fuld overensstemmelse
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2020 fået analyseret 31 plantebeskyttelsesprodukter, for indholdet af 23 forskellige aktivstoffer i forskellige kombinationer. Analyserne viste, at alle 31 produkter indeholdt de deklarerede aktivstoffer, og at det målte indhold af aktivstoffer var i overensstemmelse med det deklarerede indhold i alle produkter, idet resultaterne er inden for toleranceområdet.

Kontrol af fysiske-kemiske egenskaber viste, at 4 produkter ikke var i overensstemmelse med specifikation

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har desuden i 2020 udført udvalgte fysisk-kemiske test på alle 31 produkter. Densitet blev målt på 26 produkter, udseende blev vurderet for 23 produkter, vedvarende skumdannelse blev bestemt for 23 produkter, emulsionsstabilitet blev vurderet for 3 produkter og suspensibilitet blev målt for 12 produkter.

Fire produkter, som blev testet for fysisk-kemiske parametre, var ikke i overensstemmelse med produkternes fysisk-kemiske specifikationer. Uoverensstemmelsen blev fundet ift. vedvarende skumdannelse for tre produkterne og emulsionsstabilitet for et af produkterne.

Kontrol af produktlabel 

Der blev ydermere kontrolleret produktlabel for de 31 produkter. For 6 ud af 31 produkter blev der fundet uoverensstemmelse mellem den opgivne gram pr. liter koncentration og den opgivne koncentration i vægt%.

Håndhævelse af overtrædelserne

Der er ved årets kampagnen fundet 10 overtrædelser på 10 forskellige produkter. Dette har resulteret i 2 frivillige lovliggørelser, 8 indskærpelser. Hvoraf at der er sket 2 tilbagetrækninger af samt 8 etiketændringer.  

Resultaterne er beskrevet i følgende rapport: Læs publikation