Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med, at reglerne i kemikalielovgivningen samt de regler, der er knyttet til denne lovgivning overholdes. For at efterleve dette fører Kemikalieinspektionen derfor hvert år kontrol med aktivstoffer i bekæmpelsesmidler. Formålet er at kontrollere, om indholdet af aktivstoffer i pesticider og biocider overholder deklarationen, samt at de bekæmpelsesmidler, som har en parallelgodkendelse, er identisk med det originale produkt.

Tidligere kontrolkampagner har vist, at bekæmpelsesmidler ikke altid indeholder de deklarererede mængder af aktivstoffer og ikke altid lever op til de beskrevne fysiske-kemiske egenskaber, såsom emulgering og skumdannelse. Dette kan påvirke bekæmpelsesmidlets effektivitet, og kampagnen har derfor interesse for både forbrugere og forhandlere af produkterne.

I samarbejde med Teknologisk Institut udtages bekæmpelsesmidler, indeholdende forskellige aktivstoffer, til kontrolanalyse. Der udtages ca. 30 pesticider som del af forhandlerkontrollen, mens de planlagte 15 biocider udtages som adhoc af bl.a. håndsprit.

En styrket og målrettet indsats hos forhandlere af pesticider og biocider kan være med til at sikre overholdelse af den gældende lovgivning, og at der ikke forhandles ulovlige pesticider. Kontrollen af indholdet af aktivstoffer i pesticider og biocider udføres samtidig med forhandlerkampagnen. Udtagning af kontrolprøver gennemføres i perioden fra 1. marts og frem til juli 2020.