Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2020

Den planlagte kontrol af biocidprodukter på det danske marked i 2020 blev suspenderet efter udbruddet at COVID-19. I stedet blev den analytiske indsats rettet mod ad hoc-kontrol af desinfektionsmidler til hænder og overflader samt antikoagulante rodenticider.

I alt blev 70 produkter til desinfektion af enten hænder eller overflader indsamlet. I alt 42 produkter blev indsamlet ved den danske grænse af Toldstyrelsen, og 28 produkter blev indsamlet på det danske marked af Kemikalieinspektionen. En samlet opgørelse af Inspektionens indsats på desinfektionsområdet er offentliggjort: Tonsvis af hånddesinfektion blev kontrolleret og destrueret i 2020.

Desuden blev der indsamlet 16 ad hoc-prøver til analyse, hvor der var mistanke om uautoriseret anvendelse af antikoagulante rodenticider. Der blev påvist antikoagulante rodenticider i 14 ud af 16 ad hoc-prøver.

Resultatet af kampagnen Kontrol af aktivstoffer i Biocider 2020 er sammenfattet i denne publikation Control of Biocides 2020.