08-06-2020

Kemikalieinspektionen har i 2020 gennemført en kontrol af tungmetaller i smykker

Formålet med kampagnen er at kontrollere smykker for indhold af cadmium og bly samt for frigivelse af nikkel.

Kemikalieinspektionen har udtaget 26 produkter, som er blevet analyseret for indhold af cadmium og bly, samt for afgivelse af nikkel.    

Kampagnen er en del af CASP 2020 , som er et fælles – europæisk samarbejde om EU-kontroller under DG Forbrugerbeskyttelse), og vil samtidig være en del af KIs bidrag til FORUM - REF 8.

Der er særlig fokus på smykker til børn og unge (ikke legetøjsprodukter).

Smykkerne blev udtaget fra e-handelsplatforme og webshops.

Kampagnen forventes afsluttet første kvartal 2021.

 

Regler 

 REACH (Forordning EF nr. 1907/2006):

 -  indgang 23 (cadmium), 0,01 vægtprocent 

 -  indgang 27 (nikkel), 0,5 mikrogram/cm3/uge

 -  indgang 63, (bly), 0,05 vægtprocent