Kontrol af tungmetaller i batterier

Kemikalieinspektionen vil i 2020 gennemføre en kontrol af tungmetaller i batterier

Kampagnen har til formål at føre tilsyn og kontrol med indholdet af tungmetaller, herunder kviksølv, cadmium og bly, i batterier. Dertil vil der også blive set på, om batterierne har det lovbestemte recirkulationsmærke og om produkterne er registreret i Dansk Producentansvars System.

Kemikalieinspektionen vil udtage cirka 100 batterier til analyse.   

Kampagnen er en vigtig del af den danske kemiindsats, der har fokus på de såkaldte CMR-stoffer (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske), samt miljøskadelige stoffer. Kampagnen vil også styrke Miljøstyrelsens arbejde i forhold til den cirkulære økonomi og affald.

I denne kampagne vil der bliver kontrolleret batterier fra internethandelsplatforme, byggemarkeder og detailvarebutikker. 

 

Regler 

Bekendtgørelse nr. 870 af 8. juli 2015 om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer

Bekendtgørelse nr. 1453 af 7. december 2015 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.