Kontrol af PFAS - fluorstoffer i forbrugerprodukter

Miljøstyrelsen vil i løbet af 2020 og 2021 kontrollere forskellige forbrugerprodukters indhold af perfluoralkyl- og polyfluoralkylstoffer.

Miljøstyrelsen vil i løbet af 2020 og 2021 kontrollere forskellige forbrugerprodukters indhold af perfluoralkyl- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) også kendt som fluoralkylstoffer (eller den korte betegnelse "fluorstoffer"). Kampagnen er en del af et fælles nordisk projekt, "NTG project on PFOS and PFOA. Fluorstofferne er en meget stor gruppe af stoffer, der bla. anvendes i en lang række forbrugerprodukter for at gøre dem vand-, fedt- og smudsafvisende.Der findes mange forskellige fluorstoffer, de mest velkendte er PFOS og PFOA. Nogle af dem ved vi kan være problematiske fordi de er svært nedbrydelige og derfor ophobes i mennesker og i miljøet.