Kontrol af kølemidler, import, illegal handel og/eller installation

Kølemidlerne – HFC, PFC og SF6 – (flourholdige drivhusgasser, herefter betegnet F-gasser) er alle drivhusgasser og uønskede i miljøet. F-gasserne er problematiske i miljøet, fordi de bidrager til klimaforandringer. Der er begrænsninger på brugen af kølemidler, idet salget inden for EU sker via tildelte kvoter, jf. nyere regulering på området.

Under F-gas kampagnen i 2019 gjorde Kemikalieinspektionen sig en række erfaringer med f-gas området. Disse erfaringer har belyst, at der er et særligt behov for at se nærmere på illegal handel med f-gas.

Miljøstyrelsen har desuden igennem længere tid modtaget flere forskellige typer af indberetninger på området. Men hvor indberetningerne tidligere i høj grad omhandlede arbejde udført af montører uden autorisationer, er der nu en stigende mængde af indberetninger, der drejer sig om ulovligt salg af kølemidler i engangsbeholdere. Kølemidlerne solgt i engangsbeholdere er ikke alene ulovlige pga. beholderen, men oftest heller ikke registreret under en tildelt EU kvote.

Kemikalieinspektionen gennemfører derfor en række kontroller i 2020 der retter sig imod F-gas området.